HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Mualliflar

  • Oybek Shagazatov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp43-46

Annotasiya

Xorijiy investitsiyalar mintaqaviy rivojlanish uchun muhim vosita sifatida
keng e'tirof etilgan bo'lib, kapitalni jalb qilish, texnologik yutuqlar, bandlik
imkoniyatlari va jahon bozorlariga kirishni kengaytirish kabi ko'plab imtiyozlarni
taqdim etadi. Ushbu investitsiyalar iqtisodiy o'sishni jadallashtirish,
innovatsiyalarni rag'batlantirish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishiga
ko'maklashishda muhim ahamiyatga ega. Biroq barqaror mintaqaviy
rivojlanishga erishishda xorijiy investitsiyalar samaradorligi avtomatik emas va
turli geografik va iqtisodiy sharoitlarda sezilarli darajada farq qiladi. Ushbu
o'zgaruvchanlik xorijiy investitsiyalar samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar va
uzoq muddatli rivojlanish maqsadlariga erishish uchun mintaqalar ushbu
investitsiyalarni optimallashtirish mexanizmlari haqida jiddiy savollarni
tug'diradi.

Bibliografik manbalar

Rana, P. (1987). Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Asian and Pacific

Region. World Scientific. doi:10.1142/s0116110587000058.

Прохорова, Ольга Владимировна. (n.d.). Организационно-экономический механизм

привлечения прямых иностранных инвестиций на региональном уровне. [Organizational

and economic mechanism for attracting direct foreign investment at the regional level]. Retrieved

from [insert database or URL].

Kulakov, O. (2021). Ensuring Coordination of Interregional Cooperation and Investment

Innovative Activity. Economics, Management, and Financial Markets, 1(80), [pagination].

doi:10.26906/EIR.2021.1(80).2236.

Shevchenko, I., & Tretyakova, M.K. (2021). Analysis of foreign direct investments: regional

aspect. Journal Name, Volume(Issue), pages. doi:10.26425/1816-4277-2021-5-162-168.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Shagazatov , O. (2024). HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI. Nashrlar, 3(M), 43–46. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp43-46