IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIY JARAYONLAR VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING TRANSFORMATSIYASI

Mualliflar

  • Madadjon O‘ktamov
  • Yayra Musurmanova
  • Jasmina Toshpo‘lotova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp38-41

Annotasiya

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ochiqlik,
xalqaro iqtisodiy-siyosiy aloqalarning rivojlanishi yurtimizda sanoat
tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash
imkoniyatlarini yuzaga chiqardi.
Iqtisodiyotni raqamlashtirishning bir necha usullari mavjud. Bu usullar bir
biridan farq qiladi, lekin umumiy maqsad iqtisodiyot sohasidagi o‘zgarishlarni
belgilash, boshqarish va ta’lim berishga imkon yaratdi. Quyidagi usullar
iqtisodiyotni raqamlashtirishga yordam beradi.

Bibliografik manbalar

Madadjon O‘ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini

masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202 211.

Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through

computer training." Science and innovation 2.B9 (2023): 139-141.

Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Optimization of Validity of Text Information

Based On Mechanisms with Soft Clustering. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN

NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 369-373.

Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и

практические исследования, 3(2), 35-37.

Yakhiyakhonova, Mukhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the

Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in

Education)." Academicia Globe 2.03: 47-51.

Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning

Process for the Use of Information and Communication Technologies." Academicia Globe 2.04

(2021): 206-211.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

O‘ktamov , M., Musurmanova , Y., & Toshpo‘lotova, J. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIY JARAYONLAR VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING TRANSFORMATSIYASI. Nashrlar, 3(M), 38–41. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp38-41