LIZINGLI INVESTITSIYALASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Mualliflar

  • Аbdurashid Kadirov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp20-23

Annotasiya

Bugungi kunda taraqqiy etgan mamlakatlarda lizingli investitsiyalash
mexanizmini takomilashtirishning makroiqtisodiy jihatlari tadqiq etilganiga
qaramay, lizing kompaniyalari tomonidan investitsiyalashning yangicha
mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanmoqda. Jahonda lizingli
investitsiyalash mexanizmini takomillashtirishning xududiy jihatlarini tadqiq
etishda asosiy kapitalga investitsiyalar ko‘rinishidagi moliyaviy oqimlarni iqtisodiyotning real sektoriga yo‘naltirish va lizing bozori sub’ektlari o‘rtasida barqaror iqtisodiy aloqalarni o‘rnatish muhimligiga e’tibor qaratilmoqda. Lizing
bozorining imkoniyatlari va salohiyatidan samarali foydalanish o‘rta muddatli
istiqbolda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasining ustuvor
yo‘nalishlarini amalga oshirishga ta’sir ko‘rsatadi.

Bibliografik manbalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026 yillarda

Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-son farmoni

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 apreldagi PF-5978-sonli «Koronavirus

pandemiyasi davrida aholi, tadbirkorlik subyektlari va iqtisodiyot tarmoqlarini qo‘llab

quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi farmoni.

To‘xtaxonov I.Investitsiya faoliyatini noan’anaviy moliyalashtirish manbalarini

shakllantirishning nazariy asoslari. Bank-moliya akademiyasi jurnali 2020 y. 4-son. - 166 b.,

Сабиров О.Ш. Повышение инвестиционной привлекательности и создание

благоприятного инвестиционного климата. «Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar» ilmiy

elektron jurnali. 5-son, sentyabr-oktyabr, 2020-yil.

Mustafakulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi: nazariya, medologiya va amaliyot.

Monografiya. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2017 yil. – 328 b.

Пенчукова Т.А. Развитие системы государственного регулирования лизинговых

услуг в России.// Российский экономический интернет-журнал. -№ 3. -2013.,

Джуха, В. М. Лизинг. – М.: Феникс, 2021. - 320 c.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Kadirov А. (2024). LIZINGLI INVESTITSIYALASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI . Nashrlar, 3(M), 20–23. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp20-23