AHOLI TURMUSH DARAJASI VA UNI O‘ZBEKISTONDA OSHIRISHNING ISTIQBOLLI IMKONIYATLARI

Mualliflar

  • Asrorjon Ilyosov
  • Saidafzal Maxkamov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp424-427

Annotasiya

Aholining turmush darajasini oshirish mamlakatimiz O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadidir. Mustaqillik yillarida yurtimizda aholi turmush darajasini yaxshilash borasida qator natijalarga erishildi

Bibliografik manbalar

Karimov, I. A. (2009). Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekistan sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. O‘zbekiston.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi 20.12.2022

Baxshillayeva, S. (2022). Aholi turmush darajasi ko‘rsatkichlari: daromadlar va xarajatlarning statistik tahlili. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot, 1(19), 56-59

Baltabayeva, M. va Qodirova, D. (2022). Zamonaviy ta’lim tizimida ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarning ustuvorligini ta’minlash zarurati. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(1), 423-427

Yuldasheva Gulmira Azatovna, & Baltabayeva Malohat Ortiqalievna. (2022). Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish mintaqaning innovatsion rivojlanishini boshqarish omili sifatida. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(05), 65–70.

Shuhrat, R., & Shavkat, P. L. (2023). Aholi turmush darajasi va daromadlarini oshirishning zamonaviy yo‘llari. Innovations in Technology and Science Education, 2(13), 81-87.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ilyosov, A., & Maxkamov, S. (2023). AHOLI TURMUSH DARAJASI VA UNI O‘ZBEKISTONDA OSHIRISHNING ISTIQBOLLI IMKONIYATLARI. Nashrlar, 1(1), 424–427. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp424-427