RIVOJLANAYOTGAN MOLIYA BOZORLARINING ZAMONAVIY HOLATI

Mualliflar

  • Abdulaziz Erkaboyev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp415-418

Annotasiya

Ma’lumki, rivojlanayotgan moliya bozorlari (emerging markets) deganda AQSH, Yevropa va Yaponiya kabi mamlakatlarning yetuk moliya bozorlari (advanced markets) darajasiga hali yetmagan, biroq ularga yaqin bo'lgan Xitoy, Hindiston va Braziliya kabi mamlakatlarning bozorlari kiradi

Bibliografik manbalar

Киреев А., Международная экономика. – Часть вторая. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2001. – 488 с.

Шарп У., Александр Г., Бейли Дж., Инвестиции: пер.с.англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 1028 с.

The 2021 Global Service Location Index. – Full Report. https://www.kearney.com › insights.

The Global Competitiveness Report 2019. – Klaus Schwab, World Economic Forum.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Erkaboyev, A. (2023). RIVOJLANAYOTGAN MOLIYA BOZORLARINING ZAMONAVIY HOLATI. Nashrlar, 1(1), 415–418. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp415-418