Maqola tafsilotlariga qaytish МОЛИЯ БОЗОРИДА ВАЛЮТА СИЁСАТИНИНГ BVAR МОДЕЛИ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР Yuklab olish PDFni yuklab olish