BARQAROR IQTISODIY O’SISHNI TA’MINLASHDA O‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA YERLANI SOLIQQA TORTISHNING AHAMIYATI VA O‘RNI

Mualliflar

  • Аkmaljon Tursunov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp70-72

Annotasiya

Soliqlarni joriy etish, ularni undirish mexanizmini samarali shakllantirish va amaliyotga tadbiq etish, shuningdek, ushbu jarayonlarni yanada takomillashtirish kabi say-xarakatlar yigʼindisini soliq siyosati tartiblari tashkil etadi

Bibliografik manbalar

Ғайбуллаев О, Ўроқов У. (2016). Ўзбекистон Республикасида бюджет тизими ва жараёни: ўқув қўлланма. Тошкент: Baktria press. – 21 б

Маликов Т. Солиқлар ва солиққа тортишнинг долзарб масалалари.Т:. Академия, 2002. 116 б.

Ламперт Я. 1993. Некоторые современные принципы налогообложения. М.: ГПНТБ, 2-б.

Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna., O‘zbekiston soliq tizimida mavjud soliqlar bazasini aniqlash taribi va unga ta’sir etuvchi omillarning xususiyatlari // Иқтисодиёт ва таълим.-Тошкент, 2021 -№5.-Б. 205-210.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tursunov А. (2023). BARQAROR IQTISODIY O’SISHNI TA’MINLASHDA O‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA YERLANI SOLIQQA TORTISHNING AHAMIYATI VA O‘RNI. Nashrlar, 1(1), 70–72. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp70-72