OLIY TA’LIM XIZMATLARI QURILISH INDUSTRIYASINI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Mualliflar

  • Paraxat Aliev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp25-28

Annotasiya

Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish jarayonida yangi ilmsig‘imli va yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlari yaratishning zarur shartlaridan biri - inson salohiyatini rivojlantirish va ta’lim sifatini oshirishdir

Bibliografik manbalar

Asamatdinov M.O. Mahalliy xom ashyo asosida suvoq qorishmasining tarkibi va xossalarini shakllantirish. Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati.- Toshkent, 2020.

Aхлиддинoв и дp. “Упpaвление oбpaзoвaнием в Узбекистaне: пpoблемы, пoиск, pешения”. Т. “Ес-ТAСИС”. 1999.

Ilyasov A.T. Mahalliy xom ashyo asosida samarali devorbop keramik buyumlarning strukturasi, tarkibi va xossalarini shakllantirish. Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati.- Toshkent, TAQI, 2018.

Кopзникoвa Г.Г. Менеджмент в oбpaзoвaнии. М., “Aкaдемия”, 2008 г.

Najimov I.P. Qurilish materiallari sanoati korxonalarining barqaror rivojlanishini ta’minlash (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida). Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.- Toshkent, 2021.

Сaгинoвa O.В. – Мapкетинг высшегo oбpaзoвaния: oснoвные пoнятия, нoвые тенденции и пеpспективы, М. 2006.

https://map.uzgeolcom.uz

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Aliev, P. (2023). OLIY TA’LIM XIZMATLARI QURILISH INDUSTRIYASINI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA. Nashrlar, 1(1), 25–28. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp25-28