HIGHER EDUCATION SERVICES AND THEIR QUALITY ASSURANCE

Mualliflar

  • Farangis Ishankulova
  • Dildora Nasriddinova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp20-25

Annotasiya

In the conditions of the intensive development of the world economy, the importance of higher education as a strategic area of stable economic and social development of the country and socio-economic development is increasing

Bibliografik manbalar

A.P. Pankrukhin Marketing obrazovateln y x uslug, Omega-L, 2007.

A.V. Bolotov Sistema otsenki kachestva rossiyskogo obrazovaniya / V.A. Bolotov , N.F. Efremova // Pedagogical. - 2006. - #1. - S. 22-31. – Bibliogr .: p. 31.

T.E. Rivchun Model of management and system of professional education: (zarubezhn yy opyt ) / T.E. Rivchun // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2009. - #328. - S. 135-139.

S.A. Mokhnachev Upravlenie konkurentospobnostyu vuza na r ynke obrazovatelnyx uslug// www . lib . tsu . ru / mminfo /000063105/307/ i m age /307-116-120. pdf (Economics. - 2007. - No. 12. - P. 116-120.)

Yu.S.Kulikov Sistema otsenki kachestva uchebnogo protsesa / Yu.Kulikov , I.Svistunov // Vyssh

V.I. Zvonnikov Provedenie monitoringa kachestva obrazovaniya: Metodicheskie rekomendatsii / V.I. Zvonnikov , N.F. Efremova , N.N. Naydenova , M.B. Chelysheva . - M.: Issledovatelsky tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2008. - 64 p.

E.V.Tkachenko Upravlenie kachestvom professionalnogo obrazovaniya v usloviyakh sotsialnogo partnership/ E.V.Tkachenko // Kachestva professionalnogo obrazovaniya: opyt, problemy, perspektivy: materialy mejregion . Nauch.- Prak . _ Conf . Ch. II / GOU Kripro . - Kemerovo, 2004. - S. 8-13.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ishankulova, F., & Nasriddinova, D. (2023). HIGHER EDUCATION SERVICES AND THEIR QUALITY ASSURANCE. Nashrlar, 1(1), 20–25. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp20-25