BUSINESS COMBINATION PROCESS AND ITS AUDIT REVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS

Mualliflar

  • Komil Urazov
  • Jamshidbek Abdurasulov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp10-13

Annotasiya

By accelerating the transition of our economy to the International Financial Reporting Standards (IFRS), which have been used for many years in the practice of developed countries, providing foreign investors with the necessary information environment, increasing investment attractiveness and access to international financial markets

Bibliografik manbalar

Davlat korxonalari to’g’risida Nizom (O’zR VM 16.10.2006 y. 215-son qarori bilan tasdiqlangan)( Regulations on state enterprises (approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 16.10.2006 No. 215);

https://uz.sputniknews.ru/20210529/chislo-gospredpriyatiy-v-uzbekistane-sokratyat-na-75-k-2025-godu-18977013.html(https://uz.sputniknews.ru/20210529/chislo-gospredpriyatiy-v-uzbekistane-sokratyat-na-75-k-2025-godu-18977013.html)

O’zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, 21.12.1995(Civil Code of the Republic of Uzbekistan, 21.12.1995).

3-son MҲXS (IFRS) “Biznes birlashuvlari”( IFRS 3 “Business Associations”);

10-son MҲXS «Konsolidastiyalangan moliyaviy ҳisobot”( IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”);

23-son BҲMS “Qayta tashkil etishni amalga oshirishda moliyaviy hisobotni shakllantirish”( IFRS 23 “Formation of financial statements in the implementation of reorganization”);

8-son BҲMS “Konsolidasiyalangan moliyaviy hisobotlar va sho’ba xo’jalik jamiyatlariga investitiyalar»( IFRS 8. Consolidated Financial Statements and Investments in Subsidiaries).

Plotnikov V.S., Plotnikova O, V. Ob’edinenie biznesa i konsolidirovannaya finansovaya otchetnost(Consolidation of business and consolidated financial reporting), Uchebnoe posobie, -M.: Izdatelstvo: INFRA-M, 2018 g.

S.N.Tashnazarov Moliyaviy hisobotning nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish(Improving the theoretical and methodological basis of financial reporting). Monografiya. - Publisher SIA OmniScriptum Publishing. GlobeEdit Publishing house. 2018. 280 p. ISBN-13:978-613-8-24050-1, 87-107- betlar

Tashnazarov S.N. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari(International Financial Reporting Standards). Darslik – T. “Iqtisod-Moliya”, 2019.

Urazov K.B. Buxgalteriya moliyaviy ҳisobi(Accounting financial accounting). O’quv qo’llanma. – Samarqand, SamISI, 2013. - 226 bet.

“Moliyaviy ҳisobotning xalqaro standartlariga o’tish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida(On Additional Measures to Transfer to International Financial Reporting Standards)”. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son qarori.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Urazov, K., & Abdurasulov, J. (2023). BUSINESS COMBINATION PROCESS AND ITS AUDIT REVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS. Nashrlar, 1(1), 10–13. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp10-13