ЎЗБЕКСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА СУКУКЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Mualliflar

  • Сирожиддин Аброров

Annotasiya

Мазкур монография молия ресурсларини жалб қилишни фаоллаш-тиришда сукукларнинг назарий асослари, жаҳон амалиётида сукук тизими ва унинг салоҳиятини ошириш масалалари, ҳамда рақамли иқтисодиёт шароитида Ўзбекистон фонд бозорини ривожлантириш истиқболлари юзасидан илмий-амалий таклифлар ва тавсияларни ишлаб чиқишга бағишланган.
Монография молия тизими мутахассислари, жумладан, Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги, Инвестициялар ва савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Марказий банк, шунингдек, суғурта компаниялари, тижорат банклари, ҳамда шу соҳада ишлаётган ИТМ ходимлари, профессор-ўқитувчи, тадқиқотчи ва талабаларга тавсия этилади.

Kalit so‘zlar:

Сукук ислом молияси ислом капитал бозори рақамли иқтисодиёт финтех

Bibliografik manbalar

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодекси (янги таҳрири). 2019 йил 30 декабрь;

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси. 1995 йил 21 декабрь;

Ўзбекистон Республикасининг “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). 2015 йил 3 июнь;

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамият-лари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). 2014 йил 6 май.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 январдаги ПҚ-4127-сон “Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 мартдаги ПҚ-4224-сон “Ислом тараққиёт банки гуруҳи ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи жамғармалари билан шерикликни янада кенгайтириш ва чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги ПФ-5416-сон “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Фармони;

Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сон “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 2 июлдаги 176-сон “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 майдаги 428-сон “Ислом тараққиёт банки гуруҳи ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи жамғармалари билан ҳамкорликни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори;

Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг “Молиявий ҳисобот шакллари ва уларни тўлдириш бўйича қоидаларни тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2003 йил 24 январда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 1209);

Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидалари (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2012 йил 31 июлда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2383);

Қимматли қоғозлар эмиссияси ва эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишларини давлат рўйхатидан ўтказиш қоидалари (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2009 йил 30 августдада рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2000).

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожа-атномаси;

Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқи.

ACT 498, Securities Commission Malaysia Act 1993 (Incorporating latest amendment – Act A1539/2017), Malaysia;

ACT 276, Islamic Banking Act 1983 (Incorporating latest amendment – Act A1307/2007), Malaysia;

ACT 759, Islamic Financial Services Act 2013, Malaysia.

Аброров С. Ўн йилда тўрт баробаргача ўсиш: ислом молияси ҳақида нималарни биламиз. “Ҳуқуқ ва бурч” ижтимоий-ҳуқуқий журнал, №02/2019, 14-23-б.;

Аброров С. Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорига сукукларни жорий қилиш истиқболлари. “Biznes-Эксперт” илмий журнали, Тошкент, 2017 й., №4 (112), -45-47 б.;

Аброров С. Ислом молияси тамойилларига асосланган молиявий инструментларнинг моҳияти ва унинг назарий жиҳатлари. “Иқтисодиёт ва таълим” илмий журнали, №2, 2019 й. 133-138 б.;

Аброров С. Исломий қимматли қоғозларни жорий этишнинг малайзия тажрибаси. “UzBridge” электрон журнали, №1, 2019 й. 47-54 б.;

Аброров С. Ислом молияси: рақамлар нима дейди? “Ҳуқуқ ва бурч” ижтимоий-ҳуқуқий журнал, №05/2019, 20-25-б.;

Валиев Б., Аброров С. Жаҳон фонд бозорида сукукларнинг ривожланиш тенденцияси. “Иқтисодиётда иннова-циялар” электрон журнали, №8, 2019 й. 5-12 б.;

Аброров С. Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорини ривожлантиришнинг янги омили: исломий қимматли қоғозлар ва унинг халқаро стандартлари. Ўзбекистон республикаси ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари – Т.: «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журналининг махсус сони, 2019. 76-83 б.

Аброров С., Қорабоев Н. Қимматли қоғозлар бозорида сукукнинг ролига оид илмий-назарий мулоҳазалар ва унинг ўзига хос жиҳатлари. “Иқтисодиёт ва таълим” илмий журнали, №1, 2020 й. 126-130 б.;

Х.Хасанов. Аҳлоқий (исломий) молиялаштириш тизими – инновацион молиялаштириш востиаси сифатида (Ўзбекистон ва МДҲ мисолида). “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, 2017 й.;

Ж.Имамназаров. Ўзбекистонда ислом банк-молия тизимини шакллантириш ва ривожлантириш истиқбол ва имкониятлари. «Бозор, пул ва кредит». – Ташкент, 2018. - №9. – С. 30-37.

Н.Аллаберганова. Ислoм кредит институтлари фаолиятининг назарий жиҳатлари. “Молия ва банк иши” электрон илмий журнали. №1, 2019 й. 11-16 б.;

Х.Хасанов, О.Давлатяров. Фоиз ставкаси ва инфляция даражаси ўртасидаги боғлиқликнинг исломий молиялаштириш жиҳатидан таҳлили. Стратегическое планирование – важный фактор стабильности устойчивого социально-экономического развития страны и регионов: материалы Форума экономистов/под общей редакцией. Т.Ахмедова./Ташкент: IFMR, 2019. cc. 245-252.

В.В.Антропов. Исламские финансы в глобальной экономике: современные тенденции и перспективы. Причины появления исламских финансов // Экономический журнал. 2017. №48. с. 57-77;

О.Трофимова. Мусульмане и ислам в Западной Европе // Мировая экономика и международные отношения. 2009. №10. с. 52-62;

Mohammad Hashim Kamali. Uncertainty and Risk Taking in Islamic law //Law Journal. International Islamic university Malaysia. 1999. Vol. 7 №2. pp 201-216

Chapra M.U. The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help? // Islamic Economics and Finance: A European Perspective, edited by J.Langton, C.Trullols and A.Turkistani. London: Palgrave Macmillan, 2011, pp 135-142;

Г.Т.Гафурова. Сукук в системе исламского финансирования // Вестник АГТУ. Экономика. 2011. №2. с. 90-94;

C.J.Godlewski, R.Turk-Ariss & L.Weill. Sukuk vs. conventional bonds: A stock market perspective. Journal of Comparative Economics, 41, 2019 pp 745-761;

Л.С.Мокина. Исламские ценные бумаги как источник финансирования инвестиционных проектов и перспективы их размещения на финансовом рынке России // Российское предпринимательство. 2017. Том 18. №22. с. 3429-3446;

Zaher T.S. and Hassan M.K. (2001). A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking. Financial Markets, Institutions and Instruments, 10, pp 155-199;

Hassan M., Aliyu S., Paltrinieri A. & Khan A. (2018). A Review of Islamic Investment Literature. Economic Papers: A journal of applied economics and policy. In Press. https://doi.org/10.1111/1759-3441.12230;

Zulkhibri M. (2015). A synthesis of theoretical and empirical research on sukuk. Borsa Istanbul Review, 15, pp. 237-248;

Ibrahim Y., & Minai M.S. (2009). Islamic bonds and the wealth effects: evidence from Malaysia. Investment Management and Financial Innovations, 6(1), pp. 184–191;

Ahmad N., Daud S.N., & Kefelia Z. (2012). Economic forces and the sukuk market. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 65, pp. 127-133;

Said A., & Grassa R. (2013). The determinants of sukuk market development: does macroeconomic factors influence the construction of certain structure of sukuk? Journal of Applied Finance and Banking, 3(5), pp. 251-267;

Echchabi A., Abd.aziz H., Idriss U., 2016. Does sukuk financing promote economic growth? An emphasis on the major issuing countries. Turk. J. Islam. Econ. 3, pp. 63-73;

Smaoui H., & Nechi S. (2017). Does sukuk market development spur economic growth? Research in International Business and Finance, 41, pp. 136-147;

И.А.Зарипов. Малайзия – флагман исламских финансов // Вестник финансового университета. 2016. №4. с. 118-129;

Савина Т.Н. Цифровая экономика как новая парадигма развития: вызовы, возможности и перспективы // Финансы и кредит. — 2018. — Т. 24, № 3. — С. 579-590;

Паньшин Б. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // Наука и инновации. 2016. Т. 3. № 157. С. 17-20;

Фуад Алиев. Исламское финансирование в Азербайджане //ISR, Наследие, Heritage. 2010. № 1 (43). с. 56-59.

Аброров С. Фонд бозорига янги молиявий инновацион инструмент – исломий қимматли қоғозларни жорий этишнинг Малайзия тажрибаси. “Миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишда хорижий инвестициялар, рақамли иқтисодиёт ва инновациянинг роли: миллий ва хорижий тажриба” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами –Т.: ТДЮУ, 2019. 118-123 б.;

Аброров С., Ашурзода Л. Исломий қимматли қоғозларнинг мазмун-моҳияти ва ривожланиш тенденцияси. “Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш: институционал, иқтисодий ва ташкилий жиҳатлари” мавзусида республика илмий-амалий конференция тезислар тўплами: Тошкент: Молия, 2019. 114-116 б.;

Аброров С. Ўзбекистон иқтисодиёти барқарор ривожлантиришда янги молиявий инструментни жорий этиш истиқболлари. «Миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишида туризмнинг аҳамияти» мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2019. – 75-77 б.;

Abrorov S. The trend of Islamic securities – sukuk issuance development. Materials of the XV International scientific and practical Conference Modern European science -2019, June 30 - July 7, 2019: Sheffield. Science and education LTD. pp 21-24.;

Аброров С. Тенденции развития эмиссий сукуков в мире. Сборник материалов большой международной научно-практичес-кой конференции (сентябрь 2019) – Москва: Международная корпорация научных исследований и разработок, 2019. – с. 12-16.;

Аброров С. Қимматли қоғозлар бозорида сукукнинг ролига оид илмий-назарий мулоҳазалар ва унинг ўзига хос жиҳатлари. Ўзбекистоннинг жаҳон молия бозорига интеграция-лашуви: асосий тенденциялар, муаммолар ва истиқболлар. Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент: «Молия» нашриёти, 2019. 412-414 б.;

Султанов М. Ўзбекистонда инвестиция фондларини ривожлантириш истиқболлари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ТДИУ-Т.: 2019. 58 б.;

Shoxa’zamiy Sh.Sh. Moliya bozori va qimmatli qog‘ozlar // Darslik. – T.: «Fan va texnologiya», 2012. – 440 b.;

Kabir M. Hassan, Abu Umar Faruq Ahmad, Umar A. Oseni. Fundamentals of Islamic Banking and Finance // John Wiley & Sons, 2017, 416 p.;

Р.В.Абдуллаев, С.М.Дусанов. Ислом иқтисодиётида молиявий муносабатлар. – Т.: “Тошкент ислом университети”, 2007. – 104 б.;

Абдумажид Анорбоев. “Ан-Наъйм” – Т.: “Абдулла Қодирий”, 2003. – 960 б.;

Исломий молиялар ва бинк тизими. Таржимон: Ботирхўжа Жўраев. – Т.: “O‘zbekiston”, 2014. – 464 б.;

Исломий молия асослари Матн / Е.А.Байдаулет. – Тошкент: «O‘zbekiston» НМИУ, 2019. – 432 б.;

Ислом иқтисодий модели ва замон Матн / Р.И.Беккин – Тошкент: «O‘zbekiston» НМИУ, 2019. – 360 б.;

йил якунлари бўйича биржа ҳисоботи. “Тошкент” РФБ АЖ. - Ташкент: 2020. – 15 б.;

З.Д. Адилова, Б.А. Хонтураев. Ўзбекистонда макроиқтисодий барқарорлигини таъминлаш шароитида рақамли молия хизматлар бозорини ривожлантириш зарурияти. “Янги Ўзбекистон иқтисодиётининг макроиқтисодий барқарорлигини таьминлаш: муаммолар, таҳлиллар ва натижалар” онлайн, илмий – масофавий конференцияси тезислар тўплами. –Т, 2020. 220-226 б.;

Валиев Б. Б. Инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш ҳудудларда инвестицион фаолликни ошириш асоси. “UzBridge” электрон журнали, №2, 2019 й. 47-58 б.;

Usmani Muhammad Taqi. “Sukuk and their contemporary applications. (2007)” Translated from the original Arabic by Sheikh Yusuf Talal DeLorenzo, AAOIFI Shari’a Council meeting, Saudi Arabia. 15 p.;

Hans Visser. Islamic Finance: Principles and Practice. – Edward Elgar, Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA, - 2009. 184 p.;

Warde Ibrahim, 2011, Islamic finance bankruptcy, financial distress and debt restructuring: A short report, (Harvard Law School, Cambridge);

Сукук. Шариатский стандарт №17 / Пер. с англ.; [Ред. совет: P.P. Вахитов и др.]; Орг.бух. учета и аудита исламских фин. учреждений (AAOIFI). - М.: Исламская книга, 2010. 40 с.

Rodney Wilson. Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk – Overview of the sukuk market. Euromoney Institutional Investor PLC. London, 17 p.;

Global islamic finance report 2018: key highlights. 17 p.;

Global islamic finance report 2017. 306 p.;

Islamic Finance Development Report 2019: Shifting Dynamics. The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector and Refinitiv. 102 p.;

Global Islamic Fintech Report 2019. Elipses in collaboration with: in collaboration with: Salaam Gateway. December 2019. 14 p.;

Mohammed Imad Ali, Ikramur Rahman Falahi. Islamic banking and finance: principles and practices // Marifa Academy Private Limited, 2014. 242 p.;

Sukuk report: A comprehensive study of the global sukuk market. International Islamic Financial Market, July 2019, 8th edition. 184 p.;

Malaysian Bond & Sukuk Market An Overview. Malaysian Rating Corporation. 23 April 2018. 26 p.;

Digital economy report 2019. Value creation and capture: implications for developing countries overview. UNCTAD July 2019. 12 p.;

Шаймерден Чиканаев. Исламское финансирование в Казахстане. Grata International. 3 с.;

Mahmoud Mohieldin. Realizing the Potential of Islamic Finance // World Bank, Economic Premise, Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Network, March 2012, 77, 7 p.;

Р.И.Беккин. Исламская экономическая модель и современность. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Изд. дом Марджани, 2010. – 367 с.;

Основы этических (исламских) финансов: учебное пособие / под редакцией Е.А.Байдаулет. – Павлодар, 2014. – 325 с.;

Итоги деятельности Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» за 2019 г., 7 с.

www2.deloitte.com

www.islamic-finance.ru

www.investopedia.com

www.cia.gov

www.sciencedirect.com

data.worldbank.org

www.sc.com.my

www.tabunghaji.gov.my

www.bnm.gov.my

www.ifnfintech.com

www.uza.uz

www.president.uz

www.uzse.uz

www.elsavdo.uz

www.deponet.uz

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Аброров, С. (2023). ЎЗБЕКСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА СУКУКЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Nashrlar, 108. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/129

Nashr

Bo'lim

Статьи